TYPO3 projectmanagement

iD Internet Services heeft veel ervaring in het gestructureerd oppakken van een groter project, behalve jarenlange ervaring in projectcontrol en projectmanagement op diverse IT-projecten is de laatste 10 jaar ook uitgebreide ervaring opgedaan in middelgrote en grote TYPO3 webprojecten met meerdere specialisten van verschillende vakgebieden.
De laatste tijd wordt met name een extranet-achtige oplossing gebruikt als BackPack om gestructureerd te kunnen communiceren in combinatie met RAD (Rapid Application Development) en Scrum waarbij tijdens het bouwen al communicerend het eindresultaat snel wordt bereikt.

TYPO3 projectfasen

Een overzicht hoe de fasen van een groter TYPO3 webproject er uit kunnen zien, de volgorde hoeft niet altijd chronologisch te zijn. Voor een kleinere site kunnen een aantal stappen worden overgeslagen of sneller worden gedaan. Ook kan besloten worden om voor deze stappen niet een top-down strategie te kiezen, maar bijvoorbeeld de RAD-methode of de laatste tijd ook wel middels SCRUM (zie rechtsonder).

Informatie-analyse

Op basis van gesprekken en de eventuele huidige site wordt duidelijk wat de behoeften, wensen en huidige knelpunten zijn. Dit kan uitmonden in een op maat gesneden offerte, of een voorlopige offerte indien een gedetailleerd functioneel ontwerp gewenst is.

Functioneel ontwerp / opstellen requirements

Het functioneel ontwerp is een document dat wordt opgesteld op basis van interviews en (markt)onderzoek. Gedetailleerd kan worden beschreven :

 • de organisatie

 • de doelstellingen

 • de doelgroepen

 • het projectteam

 • de structuur van de site

 • de functionele eisen en wensen

 • de wijze van navigeren

 • eisen aan het grafisch ontwerp

 • de content-elementen van de belangrijkste pagina's

 • de beschrijving redacteuren, rollen en rechten

 • de technische oplossingen

 • de methode van ontwikkeling

 • planning en onderlinge verantwoordelijkheden

Wireframes

TYPO3 consultancy

Op basis van het functioneel ontwerp kan besloten worden om wireframes op te stellen. Wireframes zijn traditioneel zwart-witte schema's die blokken content illustreren, navigatie-elementen en functionaliteiten. Hiermee kan de grafisch ontwerper en de webdeveloper aan de slag en u als klant heeft een goed inzicht hoe de website wordt opgebouwd. Op basis van deze overzichtelijke schema's kan uitstekend worden overlegd en een en ander tot tevredenheid worden aangescherpt.

Grafisch ontwerp

Het grafisch ontwerp wordt vervaardigd, eventueel op basis van uitgangspunten die zijn omschreven in het functioneel ontwerp, de wireframes, de huisstijl en papieren produkten zoals bedrijfs-brochures e.d. Ook kan een verkennend markt-onderzoek worden uitgevoerd naar moderne trends en de concurrentie. De grafisch ontwerper maakt in overleg één of meerdere ontwerpen op ware grootte die u in uw eigen browser 1:1 kunt bekijken zodat u een reëel beeld krijgt hoe de website er straks uit kan zien.

Hosting en TYPO3 opzetten

De webhosting wordt geregeld, de domeinnamen en e-mailadressen. De lege TYPO3 site wordt geinstalleerd op uw webruimte.

HTML5-templates en CSS

Het grafisch ontwerp wordt omgezet in een HTML5 template, waarbij de van structuur en content gescheiden en dus later aanpasbare CSS zorgt voor de vormgeving. Tevens waarborgt HTML5 maximale leesbaarheid in mobile devices. Voor Internet Explorer 7 en 8 wordt een terugwaartse compatibiliteit ingebouwd.

TYPO3 configureren, inrichten

TYPO3 wordt op maat geconfigureerd en ingericht. Een eerste sitestructuur en voorbeeld basiscontent wordt ingevoerd. De XHTML-template en CSS wordt gekoppeld.

TYPO3 modules installeren

De diverse extensies worden geinstalleerd, geconfigureerd en vormgegeven in de stijl van het grafisch ontwerp.

Redacteuren- en admin-training

De toekomstige webredacteuren en admins krijgen een op maat gesneden gebruikerstraining, zodat handig en zelfstandig de site kan worden ingevuld en onderhouden. De gebruikersrechten kunnen worden ingesteld.

Invoeren content

De redacteur kan aan de slag om de content in te voeren, zoals teksten, beeld-materiaal, foto's, pdf's, video, formulieren etc. Wanneer daar geen tijd of capaciteit voor is kan dit worden uitbesteed.

Beta-test

Een laatste wederzijdse controle vindt plaats waarbij de laatste foutjes en onnauwkeurigheden worden weggewerkt. Tevens vindt een browser-compliancy test plaats; draait de website zonder problemen op de belangrijkste hedendaagse browsers zoals Internet Explorer, Firefox, Opera en Safari.

Oplevering en support

De site kan live worden gezet. Voor onderhoud en wijzigingsverzoeken buiten de garantie kan een support-contract worden afgesloten.

Methoden en tools

Enkele methoden en tools waar ervaring mee is :

 • Google apps
 • MSProject
 • DotProject
 • Open Workbench
 • Prince2
 • PMS (Project Measurement System)
 • PMW (Project Manager Workbench)
 • On Target
 • BackPack
 • RAD (Rapid Application Development)
 • Prototyping
 • Scrum / agile development

RAD en prototyping

Soms is het handig om al direct te beginnen met het opzetten van een vormgeving en een site (prototypes), waarbij al overleggend en sleutelend uiteindelijk door iteratieve ontwikkeling snel het gewenste resultaat wordt bereikt. Hierbij speelt de ervaring en inzicht van de webdeveloper een grote rol. Leest u hier meer over Rapid Application Development (RAD)

Scrum

We werken ook met Scrum, een raamwerk voor agile management ("behendig beheren") van softwareontwikkeling. We werken dan in multidisciplinaire teams die in korte sprints (iteraties) werkende software opleveren. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden.

Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport, hierbij staan de spelers in een grote groep en proberen ze al duwend de bal naar de overkant van het veld te brengen. Er wordt dus niet afgewacht of de vorige fase afgelopen is maar er wordt tegelijkertijd gewerkt.

Atlassian

Bij grotere projecten en bij gebruik van de Srum-methode wordt vaak de producten van Atlassian toegepast:

 

 • Jira voor ticketsysteem
 • Stash of Bitbucket voor om middels GIT versiebeheer te voeren
 • SourceTree om wijzigingen aan een applicatie middels GIT aan te brengen