Internet consultancy

Jacco

Door jaren ervaring in het opzetten van websites en aanverwante internet-aktiviteiten kan iD Internet Services u uitstekend van dienst zijn als consultant.

Wilt u begeleiding in het ontwikkeltraject van websites, intranet en extranet dan kunnen wij daarin een professionele partner zijn.

Algemene analyse van uw huidige website

Een gedegen onderzoek in een praktisch rapport waarbij sterke en zwakke punten worden gesignaleerd, alsmede een advies hoe uw presentatie en (inter)aktiviteit op internet te verbeteren.

Analyse van de vormgeving van uw huidige website en / of huisstijl

Een analyse en advies in een rapport over de vorm, kleurgebruik, leesbaarheid en beeldtaal van uw huidige website en / of huisstijl van uw organisatie.

Onderzoek naar webstandaarden, fouten, browser compatibility en accessibility

Voldoet u site wel aan moderne webstandaarden? Wordt in iedere browser wel uw site goed weergegeven? Welke fouten staan er in de broncode die problemen kunnen opleveren. Hoe kan uw site accessible worden gemaakt?

Marktonderzoek

Hoe doet de concurrentie het, wat doen ze goed, wat slecht. Gekeken wordt naar algemene indruk websites, vormgeving, structuur, CMS, marketing en Search Engine Optimalisatie. Waar kunt u op in steken, wat zijn uw kansen om de concurrentie op internet te overtreffen.

Organisatie-advies

Bij organisaties die voor een groot deel afhankelijk zijn voor hun inkomen van internet is het belangrijk om de interne organisatie af te stemmen op de etalage- en verkoopfunctie van de website. Welke rollen kunnen onderscheiden worden voor redacteurs, verkopers, beheerders, marketeers en anderen. Hoe kan de workflow verlopen, hoe kan het CMS daarop worden ingericht. Welke processen dienen in het oog worden gehouden. Sluit de website, de organisatie erachter en de bijhorende processen wel aan bij het bedrijfsbusiness plan? Hoe kunnen doelstellingen vertaald worden naar internet-aktiviteiten. Welke aktiviteiten en processen zijn daarin mogelijk.

TYPO3 consultancy

Uiteraard verzorgen wij ook TYPO3 consultancy, waarbij alle aspecten van het ontwikkel- en beheertraject aan bod kunnen komen. Leest u hier meer over TYPO3 consultancy.